Tahukah Anda

– Harta kekayaan adalah milik putra-putri kita. – Jabatan  dan Kedudukan bersifat sementara. – Kejayaan dan penghargaan hanyala…